Privatumo sąlygos
There are no translations available.

Ši privatumo politika taikoma šiam tinklalapiui, tačiau nebūtinai turi būti taikoma ir kitiems „Nokia” interneto tinklalapiams. Išeidami iš šio tinklalapio, susipažinkite su privatumo politika, taikoma Jūsų lankomajam puslapiui. Jei nesutinkame su šia privatumo politika, šiuo tinklalapiu prašome nesinaudoti.

Prisijungdami prie šio tinklalapio ir jį naudodami, Jūs turite sutikti su šiomis privatumo politikos sąlygomis.

Automatiškai kaupiama ne asmeninė informacija.


„Nokia” siekia užtikrinti kompanijai priklausančio interneto tinklalapio lankytojų privatumo apsaugą. Dėmesio! Mes galime pateikti apibendrintus statistinius duomenis apie mūsų klientus, pardavimus, lankytojų srauto dėsningumus bei atitinkamą tinklalapyje skelbiamą informaciją geros reputacijos trečiosioms šalims, tačiau šie statistiniai duomenys nepateikia jokios asmenį identifikuojančios informacijos.

Asmeninė informacija

Siekiant atsakyti į Jūsų klausimus, išpildyti prašymus ar tvarkyti interaktyvias klientų programas, vėliau gali prireikti Jūsų asmens duomenų, pvz., vardo, pavardės, adreso, elektroninio pašto adreso ir telefono numerio. Ši informacija gali būti naudojama tam, kad galėtume reaguoti į Jūsų prašymus, susisiekti su Jumis elektroniniu paštu ar telefonu ir informuoti apie mūsų siūlomus naujus gaminius, paslaugas ar akcijas. Jei pateiksite užsakymą įsigyti gaminį, paslaugą ar pateiksite sutikimą naudotis šiuo tinklalapiu, mums gali prireikti su Jumis susisiekti ir paprašyti pateikti papildomos informacijos, kad galėtume įvykdyti Jūsų užsakymą ir (arba) prašymą. Tačiau šios informacijos be Jūsų leidimo nepateiksime jokiai trečiajai šaliai, išskyrus atvejus, kai tai bus reikalinga Jūsų užsakymui apdoroti, prašymams įvykdyti ar interaktyviosioms klientų programoms valdyti; ši nuostata netaikoma, kai šią informaciją būtina pateikti pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus. Jūs taip pat suteikiate „Nokia” kompanijai teisę aukščiau nurodytais tikslais keistis bet kokia Jūsų pateikta informacija su dukterinėmis „Nokia” bendrovėmis.

Be asmeninės informacijos, kurią Jūs galite mums pateikti, šiame tinklalapyje gali būti naudojama technologija, leidžianti kaupti tam tikrą techninę informaciją, pavyzdžiui, Jūsų interneto protokolo adresą, Jūsų kompiuterio operacinę sistemą, Jūsų naršyklės tipą, srauto dėsningumus ir bet kurių nuorodas pateikiančių interneto tinklalapių adresus.  

Saugumas

Prašome atkreipti dėmesį, kad visada yra galima rizika, susijusi su asmeninių duomenų pateikimu (nepriklausomai nuo to, ar jie pateikiami asmeniškai, telefonu ar internetu), taip pat nėra galimybių užtikrinti visiško technologijų sistemos saugumo ar apsaugos nuo sugadinimo ar kompiuterių piratų, tačiau „Nokia”  kompanija stengiasi imtis visų reikalingų priemonių siekdama užkirsti kelią ir sumažinti nesankcionuoto priėjimo, netinkamo naudojimo bei netikslaus Jūsų asmeninių duomenų pateikimo riziką. Pavyzdžiui, kaupdami ar perduodami „jautrią” informaciją (tokią kaip kreditinių kortelių duomenys) mes naudojame kodavimo technologiją.

Sukauptų duomenų tikslumas

„Nokia” savo iniciatyva arba gavusi Jūsų prašymą papildys, ištaisys ar ištrins bet kokius neišsamius, netikslius ar pasenusius asmeninius duomenis, kuriuos „Nokia” yra išsaugojusi tvarkydama šį tinklalapį.

Lankytojo identifikavimas

Į Jūsų kompiuterį kartais gali būti siunčiama informacija, leidžianti mums Jus identifikuoti. Ši informacija visuotinai vadinama slapukais („cookies”). Ši informacija rodo mums, kaip ir kada mūsų lankytojai naudojasi šiuo tinklalapiu, taip gali padėti mums toliau tobulinti mūsų tinklalapį. Slapukus naudosime tik tam, kad peržvelgtume Jūsų standžiajame diske esančią informaciją, gautą iš šio tinklalapio slapuko. Naudoti slapukus šioje verslo srityje įprasta; jie naudojami daugelyje interneto tinklalapių. Slapukai išsaugomi Jūsų kompiuteryje, o ne šiame tinklalapyje. Jei nenorite gauti slapukų arba jei norite gauti pranešimą, kai jie siunčiami, galite atitinkamai nustatyti savo interneto naršyklę, jei tai įmanoma.

Nepilnamečiai

Jaunesniems kaip 18 metų amžiaus asmenims be tėvų ar teisėtų globėjų sutikimo draudžiama pateikti informaciją  „Nokia” kompanijai; jaunesniems kaip 18 metų asmenims taip pat neleidžiama šiame tinklalapyje pirkti ar atlikti kitus teisinius veiksmus be pirmiau minėtų asmenų sutikimo, nebent, jei atitinkamos teisės normos leidžia tai daryti.

Pakeitimai

Mes galime bet kada be atskiro pranešimo keisti šią privatumo politiką, taip pat keisti, modifikuoti šio tinklalapio turinį ar panaikinti galimybę prie jo prisijungti.